Samenhangende keuzes maken, daar help ik u graag bij. Een tekst is een indirecte vorm van communicatie, waarbij de taal het werk moet doen. Samenhangende keuzes maken, daar help ik u graag bij. Een tekst is een indirecte vorm van communicatie, waarbij de taal het werk moet doen.

Scherp en helder

Communicatie helpt organisaties om hun doelen te bereiken. Maar communicatie is krachteloos als er geen contact tot stand komt. Zonder contact geen vertrouwen. En vertrouwen, dat is anno nu de basis voor elk merk en elke reputatie.

Ook schriftelijke communicatie kan bijdragen aan het maken van contact. Door de lezer op de juiste toon aan te spreken. Door aan te sluiten op de kennis en de belevingswereld van de lezer. Door te laten merken: wij – de organisatie – kennen en begrijpen je. We luisteren naar je vragen en je zorgen. We zijn open over onze bedoelingen en belangen. We respecteren je.

Brouwer Communiceert met respect. Ik ondersteun u bij het maken van afgewogen en samenhangende keuzes in uw communicatiemix. En met het schrijven van een relevante en begrijpelijke tekst die geen vraag onbeantwoord laat.

Brouwer Communiceert. Scherp en helder.

Communicatieadvies

Samenhangende keuzes maken, daar help ik u graag bij. Dankzij een gestructureerde aanpak komen we samen tot een helder plan voor een effectieve aanpak. Concreet, praktisch en efficiënt.

Teksten

Een tekst is een indirecte vorm van communicatie, waarbij de taal het werk moet doen. Ik schrijf of redigeer voor u teksten die werkelijk gericht zijn op de lezer en die doen waarvoor ze bedoeld zijn. Ik heb jarenlange ervaring met het schrijven van teksten voor folders, brochures, nieuwsbrieven, beleidsnota’s, websites, personeelsbladen, brieven – noemt u maar op.

En verder...

Wat uw communicatievraag ook is, ik kan u helpen of op weg helpen. In de loop van de jaren heb ik met veel communicatieprofessionals in en rond Groningen samengewerkt. Dit netwerk kan ik aanspreken om u een compleet product aan te bieden.

Zonder respect geen contact. En zonder contact geen vertrouwen.

Portfolio

Samenhangende keuzes maken, daar help ik u graag bij.

Mijn blog

Je bent oud en je wilt wat

Je pikt ze er altijd zo uit. Phishing mails. Mailtjes die je krijgt van bijvoorbeeld je bank, met het dringende verzoek om je gegevens aan te passen. Alleen komt de mail niet echt van je bank, maar van geslepen criminelen die uit zijn op je centen.

Read More

Van buiten naar binnen

Een belangrijk uitgangspunt voor elke communicatieadviseur, of althans dat zou het moeten zijn, is het ‘van buiten naar binnen-denken’. Oftewel: bekijk je organisatie van buitenaf en redeneer niet automatisch mee met de denkpatronen van de andere medewerkers.

Read More

Letterlijk

Letterlijk. Vroeger betekende dat: letterlijk. Deze term kon gebruikt worden bij figuurlijke uitdrukkingen in het geval dat ook de niet-figuurlijke betekenis waar was.

Read More

Gezicht

John Brouwer (Leeuwarden, 1968) is in 1993 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een voorloper van wat nu de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) heet. In 2011 behaalde hij het diploma Communicatieadviseur niveau C.

“Tussen 1996 en 2009 runde ik samen met studievriend Erik Meijerink het communicatieadviesbureau Brouwer + Meijerink. Sinds april 2009 sta ik op eigen benen. De laatste jaren ben ik ingehuurd door de organisaties Werk in Zicht (samenwerking op de Groninger arbeidsmarkt) en Aanpak Ring Zuid (ombouw zuidelijke ringweg Groningen). Daarnaast heb ik veel kleine, losse klussen, zoals het schrijven van teksten voor brochures, websites en jaarverslagen.”

“In februari 2016 heb ik fysiek onderdak gevonden bij communicatiebureau Senza. We werken ook inhoudelijk samen.”

“In mijn vrije tijd mag ik graag lezen en schilderen. Verder ben ik heel sportief, want ik kijk met veel plezier naar voetbal en wielrennen.”

En wat kan ik voor u betekenen?
    Viaductstraat 3-12, 9725 BG Groningen