Van buiten naar binnen

Een belangrijk uitgangspunt voor elke communicatieadviseur, of althans dat zou het moeten zijn, is het ‘van buiten naar binnen-denken’. Oftewel: bekijk je organisatie van buitenaf en redeneer niet automatisch mee met de denkpatronen van de andere medewerkers.

Voorbeeldje: de buitenwacht ziet de organisatie als één geheel. Als jouw afdeling iets niet goed heeft afgestemd met een andere afdeling, kun je je daar naar buiten toe niet achter verschuilen. Je mag je klant, burger, cliënt, huurder of patiënt niet lastig vallen met interne onenigheid.

Niet alleen de communicatieprofessional heeft baat bij dit principe. Organisaties doen er verstandig aan om vanuit de vraag te denken en niet vanuit het aanbod. En voor de ICT’ers bijvoorbeeld: denk vanuit de gebruiker, niet vanuit de techniek.

Een goede raad dus voor iedereen die in een organisatie werkt: ga eens wat vaker buiten staan. Daar zie je wat je binnen niet zag.